Se Mannen: 01 Ser Du Mannen (L-O Forsberg & U Ringbäck)

Ser du mannen, alla väntar på
Ser du mannen, alla önskar nå
Ser du mannen, alla längtar så

Maria Magdalena:
Ett rykte cirkulerar, många spekulerar,
luften den vibrerar, vi ställer oss på tå

Betraktaren:
Ser du mannen, borde snart va’ här
Ser du mannen, händer nå’nting där
Ser du mannen, vet du vem han är

Maria Magdalena:
Jag ser några som kommer,
vet ni vilka dom är,
mannen där i centrum,
är det han som är..?

Betraktaren:
Ser du mannen, alla väntar på
Var är mannen, alla önskar nå
Ser ni mannen

Folket:
Här är mannen, alla väntar på
Här är mannen, alla önskar nå
Vi ser mannen, vi har längtat så
Vi tror han är Messias, landet ska befrias
snart ska segern firas, han ska bli vår Kung

Betraktaren:
Ser du mannen, alla väntar på
Här är mannen, alla önskar nå
Här är mannen

Folket:
Vi ser mannen, alla väntar på
Vi ser mannen, alla önskar nå
Här är mannen, vi har längtat så
Ropa Hosianna, till den rätta sanna
Han och ingen annan
Han ska bli vår Kung

Alt
Bas
Sopran
Tenor