Se Mannen: 02 Varför Gråter Du? (L-O Forsberg & U Ringbäck)

Oh oh oh oh oh oh

Betraktaren:
Varför just nu och här, säj vad det innebär
Tårar av sorg, medan jublet står på topp

Maria Magdalena:
Staden välkomnar dej, Jesus, säj inte nej
Bli vår Messias, du är vårt enda hopp

Betraktaren och Maria Magdalena:
Varför gråter du just här, staden ligger där
för dina fötter, för dina fötter
Denna höjdpunkt i ditt liv, vad är ditt motiv
att begråta ditt folk dina rötter

Betraktaren:
Skarorna hyllar dej, är det inte framgång säj
Vad är ditt mål, vad var det du ville nå

Maria Magdalena:
Som kung har du kommit hem, hem till Jerusalem
men tårarna Jesus, hur ska vi tolka dem

Alla:
Varför gråter du just här, staden ligger där
för dina fötter, för dina fötter
Denna höjdpunkt i ditt liv, vad är ditt motiv
att begråta ditt folk dina rötter

Betraktaren:
Lärt av historien, eller går allt igen
Skulden vi bär på, slipper vi aldrig den

Maria Magdalena:
Vad för slags kung är du, hur kan du gråta nu
Glädjen är äkta, kom Jesus, dela den

Alla:
Varför gråter du just här, staden ligger där
för dina fötter, för dina fötter
Denna höjdpunkt i ditt liv, vad är ditt motiv
att begråta ditt folk dina rötter

Varför gråter du just här, staden ligger där
för dina fötter, för dina fötter
Denna höjdpunkt i ditt liv, vad är ditt motiv
att begråta ditt folk dina rötter