Se Mannen: 04 Avskedssången (L-O Forsberg & U Ringbäck)

Petrus:
Han sa vad alla tänkte
men ingen hade ord
Han såg vad alla ville
ingen hade mod

Lärjungarna:
Han vågade visa vad orden innebar
Och när han är borta finns ord och handling kvar

Jakob:
Han gick där alla vände,
där kampen blev för hård
Han bad när alla somnat
i sorgens örtagård

Lärjungarna:
Han vågade visa vad orden innebar
Och när han är borta finns ord och handling kvar

Johannes:
Han var vad många visste,
Messias konungen
Han blev vad ingen tänkte
Jesus tjänaren

Lärjungarna:
Han vågade visa vad orden innebar
Och när han är borta finns ord och handling kvar

Lärjungarna:
Han gav oss nya budet
om kärlek till varann
Han vill att vår gemenskap
blir trovärdig och sann

Lärjungarna:
Vågar vi visa vad orden innebär
Vågar vi leva som vår Messias lär

Folket:
Vågar vi visa vad orden innebär
Vågar vi leva som vår Messias lär

Lärjungarna:
Han sa oss vad som väntar
i mörkret finns ett ljus
Han talade om riket
och om sin faders hus

Lärjungarna:
Vågar vi visa vad orden innebär
Vågar vi leva och vänta honom här

Folket:
Vågar vi visa vad orden innebär
Vågar vi leva och vänta honom här

Alla:
Vågar vi visa vad orden innebär
Vågar vi leva och vänta honom här

Hela
Alt
Sopran
Tenor och bas