Se Mannen: 06 Försoning (U Ringbäck)

Maria K:
Vid tredje timmen på dagen
när solen börjar bli het
Då faller de blytunga slagen
av grymhet och omänsklighet
Då spikas en kropp på ett grovhugget kors
han sa ingenting när det hände
Han fick ingen hjälp utav någon av oss
och ingen vet smärtan han kände

Jag står och betraktar,
försöker förstå vad jag ser
Ge mig ett ord
som förklarar det som här sker

Jesu mor:
Vid middagstid kommer mörkret
ger natt mitt på ljusaste da’n
För jorden har hamnat i skugga
och sorgen står tung över sta’n
men Jesus ger hopp om ett evigt ljus
åt en ångerfull olycksbroder
Och trots att han plågas så oerhört svårt
så orkar han hjälpa sin moder

Jag står och betraktar,
försöker förstå vad jag ser
Ge mig ett ord
som förklarar det som här sker

Sopran och Alt:
Oh…

Tenor och Bas:
Ah…

Johannes:
Vid nionde timmen på dagen
han böjer sitt huvud och ber
Då vet han vad timmen är slagen
han vet vad som verkligen sker
Han ropar i döden att allting är klart (Ah…)
då menar han allt som står skrivet (Ah…)
Då öppnar sig gravar, då rämnar en vägg, (Ah…)
då vidgar sig vägen till livet (Ah…)

Jag står och betraktar,
försöker förstå vad jag ser
Ge mig ett ord
som förklarar det som här sker

Folket:
Försoning, försoning
Människa Gud, hel relation igen
Försoning, försoning
Allting är klart, blodröd är kärleken

Försoning, försoning
Människa Gud, hel relation igen
Försoning, försoning
Allting är klart, blodröd är kärleken

Sopran och alt:
Oh…

Tenor och Bas:
Ah…

Hela
Alt
Bas
Sopran
Tenor