Dagen Är Kommen (J F Wade)

Vers 2: killar
Ö ööö
O kom låt oss tillbedja o kom låt oss tillbedja
O kom låt oss tillbedja vår Herre Krist

Vers 3: killar
Oh oh
Lov tack och ära vare Gud i höjden.
Alla
O kom…

Vers 4: Alla
Evige fader, evig är din strålglans evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser glorian
O, kom…