Dotter sion

Dotter Sion 4ggr

Dotter Sion fröjda dig. Jubla högt Jerusalem. Se din konung är på väg. Ja han kommer till din hjälp. Dotter Sion fröjda dig jubla högt Jerusalem.

Hosianna Davids son högt välsignad vare han. Ljus och sanning ger han dig. Gud är med oss är hans namn.

Hosianna Davids son Högt välsignad vare han

Högt välsignad högt välsignad vare han

Alt
Bas
Sopran
Tenor