Gör Nån Glad (S Persson & P Platin)

När vi var små och levde för dagen.
Var lyckan en kola uti magen.
Sen blev vi stora och tappa minnet.
Då kan man förlora barnasinnet.
Se på barnens glada lekar
Lägg dig ner bland blommorna och ekarna.

Gör nån glad.
Tryggare kan ingen vara.
Åh, va bra
Gör som du gjorde när du var liten.
Och glöm inte bort vad du har.

Se dig omkring på alla du känner.
Alla är någons släkt och vänner.
Var rädd om din nästa och alla andra.
Vi mänskor behöver ju varandra.
Se hur barnen ler mot världen.
Barnen glömmer sent dom fina värdena.

Gör nån glad.
Tryggare kan ingen vara.
Åh, va bra
Gör som du gjorde när du var liten.
Och glöm inte bort vad du har.

Fader vår som är i himlen.
Han som har barnen så kär.
Det var sån’t vi lärde oss när vi var små.

Gör nån glad.
Tryggare kan ingen vara.
Åh, va bra
Gör som du gjorde när du var liten.
Och glöm inte bort vad du har.

Gör nån glad.
Tryggare kan ingen vara.
Åh, va bra
Gör som du gjorde när du var liten.
Och glöm inte bort vad du har.
Gör som du gjorde när du var liten.
Och glöm inte bort vad du har.

Alla