Se Mannen: 08 Gryningssång (L-O Forsberg & U Ringbäck)

Alla:
Natthimlen släcker sin gnistrande stjärneparad
Gryningen smyger sig in över taken och väcker oss till en ny dag
Natten är dömd och förvisad av morgonens ljus
Men mitt i en blomstrande trädgård fann mörkret ett hus
Mot graven går några kvinnor som redan betalat ett pris
För att få ge till sin bortgångne herre ett slutgiltigt kärleksbevis
Stenen är borta och graven är tom, vad har hänt?
”Ni måste gå in till staden och inför hans närmaste göra det känt”

Dörrar och fönster är reglade som i en borg
Där har förskansat sej elva som slagits i bojor av rädsla och sorg
Vill inte, kan inte, vågar ej tro vad de hör
”Glöm inte att det är slut när en människa dör
Petrus, Johannes spring dit kontrollera hur graven ser ut”
Säger de män som har glömt bort vad han ofta och tydligt har sagt dem förut
Stenen är borta och graven är tom, vad har hänt?
Petrus bekräftar vad kvinnorna sagt och uppståndelsehoppet är tänt

Finns det nå’n annan förklaring på vad som har skett
Nej, alltför många kan vittna om vad dom har sett
Jesus han lever, det finns inte längre nå’t tvivel om det
Låt världen veta att Kristus är Kung och regerar i all evighet

Hela
Alt
Bas
Sopran 2
Tenor