Härlig Är Jorden

Härlig är jorden
härlig är Guds himmel
skön är själarnas pilgrimsgång
Genom de fagra
riken på jorden
gå vi till paradis med sång

Tidevarv komma
tidevarv försvinna
släkten följa släkten gång
Aldrig förstummas
tonen från himlen
i själens glada pilgrimsgång

Änglar den sjöngo
Först för markens herdar
Skönt från själ till själ det ljöd
Människa gläd dig
Frälsarn är kommen
Frid över jorden Herren bjöd

Alt
Bas
Sopran
Tenor