Här Ligger Jorden – Isn’t She Lovely (Gunnar Eriksson)

Sopran:
Blomstertid nu kommer med lust och fägring stor
Du nalkas, ljuva sommar, då gräs och gröda gror.
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor.
Den…

Alt:
What goes up must cme down
Spinning wheel got to go round
Kanskje vil der gå både vinter og vår,
både vinter og vår.

Tenor:
What goes up must cme down
Spinning wheel got to go round
Ack Värmeland du sköna, du härliga land,
du kro

Bas:
Här ligger jorden, Här ligger Guds himmel.
Genom de fagra riken på jorden
gå vi till paradis med sång.