Hej mitt vinterland

Snötäckt ligger nu ett land under månbelysta nätter.
Frosten strör med givmild hand gnistrande kristaller över vida slätter.

Hej, mitt vinterland nu är jag här!
Nu biter frosten i min kind ty kall är kvällen.
Hej, mitt vinterland se månen där, den lyser kyligt trind på mörka himlapällen
Bjällrans klang nu friden stör när vi genom skogen kör.
bofink uti granens topp förlåt att vi väckte dig opp.

Hej, mitt vinterland nu är jag här, på vinterholiday!
Nu blinkar stugans ljus mot mig i mitt vita vinterland.

Hej, mitt vinterland! Åh vilken kväll. Jag andas luften ren men fryser om min näsa.
Hej, mitt vinterland! Snart i mitt käll ska jag få sitta uti brasans sken och läsa.

Lilla fåle raskt det går, snart du lön för mödan får.
Du får varmt i stallets vrå och havre att mumsa på.
Hej, mitt vinterland nu är jag här, på vinterholiday!
nu blinkar stugans ljus mot mig, i mitt vita vinterland.

Stämma 1:

Stämma 2: