Jag Är Så Glad Var Julenatt (M Wexelsen & P Knudsen)

Arr: T W Aas

Solo
Jag är så glad var julenatt för då blev Jesus född
Då lyste stjärnan som en sol och änglar sjöng så sött

Tenor och bas:
Det lilla barn i Betlehem han var en konung stor

Tenor, bas och alt:
som kom från himlens höga slott ner till vår arma jord

Sopran:
Nu bor han högt i himmelen han är Guds egen son

Sopran och alt:
som kommer jordens små ihåg och lyssnar till deras bön

Tenor och bas:
Jag är så glad var julenatt då sjunger vi hans pris

Tenor, bas och sopran:
Då öppnar han för alla barn sitt sköna paradis

Alla
Då tänder mor vartenda ljus i alla mörka rum
Hon säger stjärnan tändes så den natten Jesus kom

Jag har så kär var julenatt och mest min Herre Krist
och att han också älskar mig det vet jag sant och visst