Ropa till Gud (D Zschech)

Min Jesus, min Herre
Gud det finns ingen som Du.
Min lovsång jag ger,till Dig mer och mer,
förundrad av Din kärleks djup.

Du tröstar, Du skyddar
styrker den vacklandes steg.
Forma min dag, mitt liv och mitt jag.
För alltid vill jag till-be Dig.

Ref:
Ropa till Gud. Över hela vår jord,
stiger en hyllning en hymn utan ord.
Berg faller ner, havets vågor bryts
när dom hör, Herrens namn.
Din kärlek och glädje nu fyller min själ.
Min sång går till Honom som gjort allting väl.
Inget kan mätas med löftet jag har i Dig.

Alla?
Alt
Sopran
Tenor