Sjung lovsång alla länder (Laudate omnes gentes)

Sjung lovsång alla länder,
och prisa Herrens namn.
Sjung lovsång alla länder,
och prisa Herrens namn.

Laudate omnes gentes,
laudate Dominus.
Laudate omnes gentes,
laudate Dominus.

Alt
Bas
Sopran
Tenor