Välsignelsen (T W Aas)

Herren välsigne dig och bevare dig
Herren låter sitt ansikte lysa och vare dig nådig
Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid

Alt
Han ska ge dig kraft till att leva ge hopp och framtidstro

Sopran
Han har sagt kom till mig du som strävar och jag ska ge dig ro

Tenor & Bas
Han skall bevara dig från allt ont ge dig styrka när du är svag
Trots ditt svek dina nederlag är hans nåd ny var dag

Alla
Ny var dag